Städdag 8/9 kl kl 10.00 Samling på paviljongen.Bryggorna ska tas upp och städning i och runt paviljongen.Lättare lunch kommer att serveras.

Halloween-festen för barn kommer att anordnas i år igen.Datum 30/10.Tid meddelas senare.Upplysningar Carolina 070 2589471

Lucia-festen   blir 8/12 på paviljongen.