202104 Dokumentpaket Årsmöte 2021 - Verksamhetsår 2020.pdf


Grannsamverkan

Vid frågor kontakta

Janne Åhman Holänna


 

INFO FRÅN STYRELSEN

Ni är många som undrar över årets aktiviteter. Pga rådande pandemi har vi i år inga bestämda datum för de aktiviteter som vi normalt sett erbjuder alla medlemmar. I dagsläget hoppas vi på att läget ser annorlunda ut i höst. Preliminärt tänker vi oss en medlemsfest under tidig vinter, ev i samband med den årliga julfesten.

Planer finns att genomföra simskola under juli i år och mer info kommer så snart vi får besked. Skillnaden detta år är att vi troligen inte får kommunalt bidrag vilket leder till att en deltagaravgift kan komma att bli aktuellt för att täcka kostnaden för simlärare.

Vi ser även möjligheten att fler väljer att semestra på hemmaplan och i sina stugor varvid det kan bli ett högre tryck på badplatsen vid fint väder. Därav önskar vi att alla hjälps åt att hålla det snyggt mha de redskap som kommer finnas tillgängliga, meddela gärna oss i styrelsen vid ev brister, underhållsbehov samt soptömning.

Vi ser även gärna att ni som har idéer och förslag på evenemang/ aktiviteter framför dessa till oss.