Holännaortens vägsamfällighet

Ordförande
Leif Nilsson

Sekreterare
Simon Pajala

Kassör
Anders Johansson

Tillsynsman
Jonas Schröder

Ledamot
Björn Eriksson


Suppleant
Lars Heed

Suppleant
Bertil Olsson

Protokoll