Holännaortens byalag

Först vill vi tacka för förtroendet och understryka att vi kommer att göra vårt allra bästa för att vi i Byalaget skall uppfylla våra ändamål.
Som våra stadgar fastställer har Byalaget tre huvudsakliga ändamål:

  1. Förvalta Holännapaviljongen med tillhörande mark. Här räknar vi in badplatsen. Vi anser att vi har ett ansvar för den även om Byalaget inte äger
    marken. 
  2. Befrämja samvaro och bibehålla och utveckla kontakterna byarna emellan runt Gunnarsbosjön.
  3.  Vidareutveckla bygden och stödja övriga gemensamma intressen
Vi är övertygade om att vi gör detta bl.a. genom att genomföra önskade aktiviteter tillsammans. Vi i styrelsen tar naturligtvis vårt ansvar och driver arbetet, men för bästa resultat krävs att vi alla bidrar till de olika aktiviteterna. Inte alla i alla aktiviteter men gärna alla i någon aktivitet.

Verksamheten
En våra viktigaste första uppgifter är att etablera en verksamhetsplan för året.
Självklart vill vi behålla de aktiviteter som är uppskattade, t.ex. Gunnarsbonappet, Våreld, Kräftfest, medlemsfest och julfest. Vi kommer även att behålla de aktiviteter som vi behöver göra för att framför allt förvalta Paviljongen och marken, såsom vår- och höststädning med underhållsarbete på paviljongen.
För att förverkliga dessa och andra idéer kommer vi att be er alla att bidra. En gemensam utmaning vi har är att nyttja vår fina paviljong ännu mer. Fundera gärna på vad du vill se hända i Byalagets regi under verksamhetsåret och föreslå till styrelsen.

Vi ser fram emot ett år fyllt av gemensamma aktiviteter och trevlig samvaro.

 Ordförande 
Lennart Berglund
070-514 28 91
ordforande@holanna.se

Sekreterare 
Carolina Heed Olsson
070-258 94 71
sekreterare@holanna.se

Ledamot
Gustav Elverstig
070-622 31 68
ledamot1@holanna.se

Ledamot 
Urban Norell
076-942 32 75
ledamot2@holanna.se

Ledamot 

Birger Bjertung
070-6611274
ledamot3@holanna.se

Ledamot 
Susanne Persson
070-419 87 11
ledamot4@holanna.se

Ledamot
Ulf Andersson
070- 8096978
ledamot5@holanna.se

Suppleant 
Lars Svedberg
070-220 44 99
suppleant1@holanna.se

Suppleant
Lars Eriksson
073-023 43 39
suppleant2@holanna.se


Kassör, ej medlem i styrelsen
Leif Engdahl
070-996 31 71
kassor@holanna.se

Protokoll